Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekstynkcja atmosferyczna - fiz. straty promieniowania Słońca i in. ciał niebieskich podczas przechodzenia przez atmosferę, powstałe na skutek pochłaniania i rozpraszania.
 

Etym. - łac. extinctio 'wygaszenie' z exstinctus p.p. od extinguere 'gasić; niweczyć'; zob. eks-; stinguere 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku