Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rota 1. podstawowa jednostka org. i taktyczna piechoty zaciężnej w Polsce XVI - 1. poł. XVII w., kompania (odpowiednik chorągwi w jeździe); dawn. oddział wojska; dwuszereg; (w l.mn.) wojsko. 2. hist. koło używane przy torturach; (R. Rzymska) kośc. trybunał (sąd) kolegialny, ostatnia instancja sądów biskupich i pierwsza - do spraw sądzonych przez Stolicę Apostolską; śrdw. strunowy instrument muz.
 

Etym. - 1. nm. Rotte 'rota; banda' ze st.fr. rote 'tłum; oddział wojska' ze śrdw.łac. rutta, rupta 'oddział' z łac. r.ż. od ruptus, zob. ruptura. 2. łac. rotatio 'obrót' od rotare 'wirować' z rota 'koło'; por. rodały; rodeo; rotaprint; roué; ruleta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku