Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  oktrojowanie przyznanie, nadanie, narzucenie przez władzę zwierzchnią jakichś praw, przywilejów (zwł. konstytucji) z pominięciem organu przedstawicielskiego (parlamentu, konstytuanty).
 

Etym. - fr. octroyer 'nadać (prawa, przywileje); zezwalać' ze śrdw.łac. auctorizare, zob. autoryzacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku