Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  enurezja med. mimowolne moczenie w czasie snu; moczenie nocne.
 

Etym. - n.łac. enuresis z gr. enoureín 'moczyć się w łóżku'; zob. en-; oúron zob. urologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku