Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dysproz chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich; por. lantanowce.
 

Etym. - gr. dysprósitos 'trudno dostępny'; zob. dys- 2; prositós 'dostępny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku