Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eskalacja nasilenie, wzmaganie, potęgowanie, intensyfikacja; polit. stopniowe przechodzenie lokalnego konfliktu wojennego w szeroki, a nawet powszechny, lub konwencjonalnego w jądrowy.
  eskalada hist. wdzieranie się na mury twierdzy po drabinach szturmowych.
  eskalator schody ruchome.
 

Etym. - fr. escalade 'wchodzenie po drabinie; eskalada' z wł. scalata 'jp.' od scala 'drabina; schody' z łac. scalae, zob. skala.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku