Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

virement [wym. wirmā] ekon. przenoszenie kredytów budżetowych; zwiększenie wydatków budżetowych na jakiś cel kosztem uszczuplenia ich na inny cel.
 

Etym. - fr. 'przeniesienie sumy z jednego rachunku na drugi; zużycie wolnych kredytów na inny cel; obracanie (się)' od virer 'obracać (się) przechodzić (w inny kolor, na inny rachunek)' z łac. vibrare, zob. wibra(a)-; por. wiraż.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku