Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezyntegracja rozpad, rozkład, rozprzężenie się; rozbicie (atomów).
 

Etym. - fr. désintégration 'jw.'; zob. dez-; integracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player