Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konfederacja związek państw suwerennych utworzony dla realizacji pewnych celów polit.; przymierze, sojusz, liga; w dawn. Polsce - związek szlachty, duchowieństwa, miast, zawarty na pewien czas dla określonych celów.
  konfederatka sukienna czapka rogatywka z kwadratowym denkiem, bez daszka, obszywana barankiem.
  konfederat uczestnik, członek konfederacji.
 

Etym. - późn.łac. confoederatio 'umowa, ugoda' z confoederatus p.p. od confoederare 'zawierać sojusz'; zob. kom-; federacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku