Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konfiguracja ukształtowanie, układ, zwł. terenu; położenie ciał niebieskich na niebie w stosunku do Słońca.
  konfiguracjonizm zob. gestaltyzm.
 

Etym. - późn.łac. configuratio 'ukształtowanie; porównanie' z łac. configurare 'ukształtować'; zob. kom-; figurare 'formować, kształtować' od figura, zob. figuralny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku