Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hiperboreje, hiperborejczycy mieszkańcy krajów płn.
  hiperborejski północny; por. arktyczny.
 

Etym. - gr. Hyperbóreioi 'mityczni mieszkańcy dalekiej Północy'; zob. hiper-; bóreioi l.mn. r.m. od bóreios 'północny, dotyczący wiatru płn.' od Boréas, zob. bora.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku