Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epika jeden z 3 gł. rodzajów lit. (por. liryka; dramat), którego cechą jest narracja i obiektywny stosunek autora do przedstawianych wydarzeń (jak w eposie, powieści, noweli).
  epicki lit. opisowy, opowiadający, traktujący temat rozlegle; zob. epika.
 

Etym. - gr. epikós 'epicki' od épos, zob. epopeja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku