Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hornblenda krzemian wapnia, sodu, magnezu, żelaza i glinu, minerał skałotwórczy, gł. składnik skał magnezowych.
 

Etym. - nm. Hornblende 'jw.; rogowiec'; Horn 'róg'; Blende, zob. blenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku