Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kantyczki pop. pieśni religijne, nabożne, zwł. kolędy i pastorałki; tanie książeczki rozpowszechniane na odpustach i jarmarkach zawierające zbiory tekstów pol. pieśni relig., wyd. gł. w XVIII-XIX w., zazw. pt. Pieśni nabożne...; zob. też kancjonał.
  kantyk w liturgii rz.kat. nazwa hymnu a. pieśni o tekście podniosłym, zaczerpniętym z Biblii; najbardziej znane są Magnificat, (Ew. wg Łuk. 1, 47-55), kantyk Zachariasza (Benedictus, Łuk. 1, 68-79), Symeona Nunc dimittis (Łuk. 2,29-32), kantyki trzech młodzieńców, Mojżesza, Izajasza itd.
 

Etym. - łac. canticum 'pieśń' z canere, zob. kantor 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku