Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  filogenetyka (dawn. filogenia) nauka o rozwoju rodowym, filogenezie; por. ewolucjonizm.
  filogeneza rozwój rodowy organizmów żywych i poszczególnych ich szczepów; por. ontogeneza.
 

Etym. - zob. fil(o)- 3; geneza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku