Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komasacja scalenie gruntów (zwł. chłopskich, drogą wymiany rozrzuconych działek).
  komasować.
 

Etym. - śrdw.łac. commassare 'scalać'; zob. kom-; łac. massa 'masa, bryła' z gr. mádza 'jp.; placek jęczmienny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku