Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  impresja (przelotne) wrażenie, odczucie; krótki, nastrojowy utwór lit., muz.
  impresjonista.
  impresjonizm kierunek art., gł. w malarstwie (ale też w lit. i muz.), zapoczątkowany we Francji ok. 1870 r., zmierzający programowo do bezpośredniego oddawania subiektywnych wrażeń artysty.
  imprimatur łac., dosł. 'niech będzie odbite'; zalecenie druku (dane przez autora, wydawcę, władzę kośc.); por. Index librorum...
 

Etym. - fr. impressionisme, impressioniste od impression 'wrażenie' z łac. impressio 'odciśnięcie; odbicie; wrażenie' od imprimere 'tłoczyć; odbijać; naciskać'; im- zob. in- 2; premere, zob. presja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku