Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

recycling [wym. risajkling] ang., doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie.
 

Etym. - zob. re-; ang. cycle 'cykl, okres; obieg', zob. cykl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku