Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  precesja ruch osi ziemskiej powodujący przesuwanie się wzdłuż ekliptyki punktu równonocy, obiegającego całą ekliptykę w ciągu 25 800 lat (tzw. rok platoński).
 

Etym. - łac. praecessio 'poprzedzanie'; zob. pre-; cesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku