Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

tabula rasa czysta, nie zapisana karta; umysł (dziecka) nie tknięty jeszcze przez wpływy zewn. (wg Locke'a).
  tabulatura ogólna nazwa instrumentalnego zapisu nutowego z XV-XVII w., operującego systemem znaków liter i cyfr.
  tabularium w staroż. Rzymie - archiwum dokumentów państw.
  tabulator mechanizm w maszynie do pisania, przesuwający karetkę maszyny na uprzednio wyznaczone miejsca; aparat do sumowania kart manipulacyjnych i drukowania rezultatów na taśmie papierowej.
 

Etym. - nm. Tabulatur 'reguły poet. i muz. meistersingerów; tabulatura' i łac. tabularium 'jw.' od tabula 'deska; tablica; pismo; dokument' (por. dolmen; intabulacja; tableau!; tablinum; warcaby); rasa r.ż. od rasus p.p. od radere, zob. razura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku