Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gmerk (od 2. poł. XIII do końca XVIII w.) znak osobisty i rodzinny polskich mieszczan (i chłopów), godło umieszczane na pieczęciach, sygnetach; marka, stempel wytwórczy na wyrobach rękodzieła, rzemiosła, budowlach, będący znakiem rozpoznawczym (warsztatu, kontrolera, artysty) a. własnościowym.
 

Etym. - nm. Gemerk(e) 'znak' od merken 'zmiarkować; zrozumieć' od Marke, zob. marka 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku