Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  agonia walka ze śmiercią, dogorywanie, konanie.
  agonothetes w staroż. Grecji - organizator zawodów publ.; sędzia na zawodach publ.
  agonistyka w staroż. Grecji: współzawodnictwo w sporcie a. sztuce.
 

Etym. - gr. agonistikós 'nadający się do walki; kłótliwy' i agōnothétēs z agōnía 'walka o zwycięstwo w zawodach; wysiłek; strach' od agōn 'zebranie; stadion; zawody sport.' z ágein 'pędzić; prowadzić; święcić' (por. agogika; antagonizm; apagogiczny dowód; demagog; isagoga; pedagog; protagonista; synagoga); -thétēs od tithénai 'zamianować; ustanowić; zrobić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku