Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  statysta teatr. film. osoba grająca drobne, nieme role (także w przen.), nie mająca praw aktorskich (por. figurant; kompars); dawn. mąż stanu, polityk, przen. tęga głowa, głowacz, człowiek mądry, uczony.
  statystyk specjalista w zakresie statystyki.
  statyw trójnóg o rozsuwanych nogach, na którym ustawia się instrumenty fot., geodezyjne itp.
  statystyka nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem i publikowaniem danych liczbowych o zjawiskach masowych; zbiory informacji liczbowych.
 

Etym. - wł. statista 'mąż stanu' (od łac. status 'stan; państwo') i łac. stativus 'stojący' od status, zob. status.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku