Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  motyw w sztuce; charakterystyczny, wyrazisty element treściowy, kompozycyjny, melodyczny; wątek, temat, myśl.
  motywacja uzasadnienie, wyjaśnienie pobudek, umotywowanie; (w l.mn.) bodziec, pobudka, powody (działania).
 

Etym. - fr. motif 'powód; motyw' ze śrdw.łac. motivus 'ruchomy' z łac. motus p.p. od movēre 'ruszać się'; por. leitmotiv; lokomobila; mobile; mocja; motor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku