Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dianetyka pozanaukowa metoda med., przyrównywająca mózg do komputera i utrzymująca, że engramy, które powodują choroby psychiczne, usuwać można za pomocą psychoterapii.
 

Etym. - gr. dianoētikós 'intelektualny' od diánoia 'myślenie; rozum; intelekt'; zob. dia-; -noia, zob. nous.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku