Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  plejstocen geol. starsza epoka czwartorzędu (dawn. zwana dylUWIUM), Tabl. 7.
 

Etym. - gr. pleístos 'najliczniejszy' (por. pleo-); -cen, zob. keno-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku