Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  astenia zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu wynikająca z wiotkiej (astenicznej) budowy ciała.
  astenik zob. leptosomatyk.
  astenosfera względnie plastyczna warstwa globu ziemskiego leżąca bezpośrednio pod litosferą, między skorupą ziemską a płaszczem.
 

Etym. - gr. asthéneia 'słabość' od asthenēs 'słaby'; zob. a-; -sthenēs od sthēnos, zob. steniczny; sfera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku