Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trotyl chem. trójnitrotoluen (TNT), związek organiczny stosowany jako materiał wybuchowy.
 

Etym. - chem. tr(initr)ot(oluen)+-yl (z gr. hýlē 'drewno; materiał').

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku