Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trezor skarbiec, zwł. bankowy; stacjonarne urządzenie osłonne do przechowywania substancji promieniotwórczych.
 

Etym. - fr. trésor 'skarb(iec); izba skarbowa' z łac. thesaurus, zob. thesaurus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku