Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alt muz. niski głos żeński a. chłopięcy; pop. śpiewaczka o głosie altowym; nazwa niektórych instrumentów o podobnej skali głosu.
  altówka instrument smyczkowy nieco większy niż skrzypce, strojony o kwintę niżej; por. viola.
  altymetr wysokościomierz.
 

Etym. - wł. alto 'wysoki; głęboki' z łac. altus 'wysoki, wzniosły, przenikliwy (głos); głęboki'; zob. -metr-; por. egzaltacja; hossa; kontralt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku