Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kurhan archeol. mogiła, wielki, stożkowy nasyp ziemny mieszczący jeden a. większą liczbę grobów całopalnych a. szkieletowych (usypywano je od młodszej epoki kamiennej do wczesnego śrdw. we wsch., środk. i płn. Europie); dawn. kopiec wzniesiony na czyjąś cześć a. na pamiątkę wydarzenia lub pagórek kryjący grób na stepach Ukrainy.
 

Etym. - ukr. z tur. kurgan 'ogród'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku