Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  interregnum bezkrólewie.
  interrex hist. sprawujący najwyższą władzę w państwie w okresie bezkrólewia (w Polsce 1573-1764 - prymas).
 

Etym. - łac., zob. inter-; regnum 'panowanie, królowanie' od rex, zob. regalia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku