Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

esquire [wym. iskuaje] w W. Brytanii - przest. tytuł grzecznościowy dodawany (w braku innego) w korespondencji po nazwisku adresata; w skr. Esq.
 

Etym. - ang. 'szlachcic (stopień niższy niż knight)'; hist. giermek; 'jw.' ze śrdw.fr. esquier, escuier 'noszący tarczę; giermek' z późn.łac. scutarius 'jp.' od łac. scutum, zob. escudo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku