Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Ausweis [wym. auswajs] (w gwarze z czasów okupacji nm. 1939-45) zaświadczenie (z miejsca pracy, o inwalidztwie itp.), mogące dać pewne szanse zwolnienia z robót przymusowych, wywózki, łapanki itd.
 

Etym. - nm. 'wykaz; dowód; legitymacja'; od (sich) ausweisen 'wykazać (się); wylegitymować (się)'; aus- 'wy-'; weisen 'wskazać, pokazać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku