Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ftyzjatra, ftyzjolog specjalista w zakresie ftyzjatrii, ftyzjologii, med. nauce o gruźlicy płuc.
 

Etym. - gr. phthísis 'suchoty'; zob. -iatr(i)a; log-; -log.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku