Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Foggy Bottom pop. nazwa amer. Departamentu Stanu (tj. amer. ministerstwa spraw zagran.), często z intencją humorystyczną a. kpiną, jako aluzja do domniemanej mglistości jego polityki a. oficjalnych oświadczeń.
 

Etym. - amer.ang. 'Mglista Dolinka'; była to pierw. lokalna nazwa Hamburgha (miasta, które stało się częścią Waszyngtonu D.C.), a zwłaszcza jego bagnistych rejonów płd., nad którymi nocą unosiły się niezdrowe opary. Część tych terenów zajęły później budynki rządowe, m.in. centrala Departamentu Stanu.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku