Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  harmonia zgodność, dopełnianie się, ład, odpowiedniość, właściwy dobór, porządek elementów, przedmiotów, cech, zjawisk; zgoda, jedność, dobre współżycie, przyjazne stosunki, solidarność, dobry nastrój, miła atmosfera; muz. charakter budowy i połączeń współbrzmień akordowych w utworze; nauka o współbrzmieniach akordowych; (h. sfer) zob. pitagoreizm; (h. ręczna) zob. bajan.
  harmoniczny oparty na zasadach harmonii muz.
  harmonizacja zestrojenie poszczególnych elementów w estetyczną całość; technika tworzenia współbrzmień akordowych (np. do jakiejś melodii).
  harmonizować.
  harmonijny estetyczny, o pięknych kształtach, proporcjach; przyjemnie brzmiący, zgodny, zharmonizowany.
  harmonogram wykres a. opis planowanego przebiegu czynności, robót, produkcji w ciągu pewnego czasu; por. grafik.
  harmonium zob. fisharmonia.
  harmonika ogół zagadnień związanych z konstrukcją współbrzmień harmonicznych w utworze muz. a. w pewnej ich grupie; dawn. instrument muz. składający się ze szklanych kloszów (z których dźwięki wydobywa się palcami) na wspólnej osi, obracanych napędem pedałowym.
 

Etym. - gr. harmonia 'spojenie, łącze; związek; zgoda; harmonia' od harmós 'spojenie, przegub'; zob. -gram-; por. filharmonia; fisharmonia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku