Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

welfare state [wym. uelfäe stejt] państwo o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społ.
 

Etym. - ang. (social) welfare 'opieka społ.'; welfare 'powodzenie, dobrobyt' state 'państwo; stan'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku