Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pappataci [wym. ...aczi] gorączka - med. krótkotrwała wirusowa choroba zakaźna przenoszona przez ukąszenie komara Phlebotomus papatasii.
 

Etym. - wł. dosł. 'jedzący milczkiem; komar jw.'; pappa- od pappare 'jeść' z łac. 'jp.' od pap(p)a 'pożywienie'; -taci od tacito p.p. od tacere 'milczeć' z łac. tacēre 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player