Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  abrewiacja przest. skrót wyrazu w piśmie.
  abrewiatury system skrótów używanych w grafice staroż. i śrdw.; muz. skróty notacyjne w nutach.
 

Etym. - śrdw.łac. abbreviatura l.poj. 'jw.' i późn.łac. abbreviatio 'skrót' od abbreviare 'skracać'; ab- zob. ad-; breviare 'jp.' od brevis, zob. brewe.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku