Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

mass culture [wym. mäs kaltsze] socjol. kultura masowa.
mass media [wym. mäs mi:diä] socjol. media, masowe środki przekazu (jak prasa, kino, RTV).
 

Etym. - ang. 'jw.'; mass 'masowy; masa' z łac. massa 'bryła; masa' od gr. mádza 'ciasto, chleb (jęczmienny); bryła'; ang. media l.mn. od medium 'pośrednictwo; (o)środek (przewodzący)' z łac., zob. medium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku