Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  egalitarny dążący do zrównania ludzi pod względem warunków życiowych, praw i dochodów; wyrównany, jednakowy.
  egalitaryzm.
 

Etym. - fr. égalitaire 'egalitarny' od égalité 'równość' z égal 'równy' od łac. aequalis 'jp.' z aequus, zob. ekwi-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku