Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  jadeit minerał, glinokrzemian sodu, zielonkawy a. biały ozdobny kamień (gł. pochodzenia birmańskiego) do wyrobów art., zwł. chiń.
 

Etym. - fr. jadéite 'jw.' od jade 'jw.' z hiszp. (piedra de la) ijada dosł. '(kamień) lędźwiowy; jp.'; ijada 'lędźwie' z łac. ilia l.mn. od ilium, ileum 'jp., pachwina; trzewia'; jadeit uważano za lek przeciw kolce nerkowej.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku