Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lapidarium muzealny zbiór kamieni, kamiennych posągów, nagrobków, fragmentów budowli itp.
  lapisować przyżegać, przypalać (dla dezynfekcji) lapisem, azotanem srebra.
lapis philosophorum łac., kamień filozoficzny, nieznana substancja poszukiwana dawn. przez alchemików, mogąca rzekomo zmieniać wszelkiego rodzaju materię w złoto.
  lapidarny zwięzły, treściwy (jak inskrypcja na kamieniu); dosadny.
lapis super lapidem łac., (nie zostanie tu) kamień na kamieniu; przen. o zniszczeniu, zburzeniu do fundamentów (z Wulgaty, Ew. wg Mat., 24, 2; Marek, 13, 2).
lapides clamabunt łac., (jeśliby milczeli) kamienie wołać będą (z Wulgaty, Ew. wg Łuk., 19, 40).
lapis lazuli, łac. lazuryt, glinokrzemian sodu zawierający siarkę, niebieski kamień półszlachetny.
lapis offensionis et petra scandali łac., kamień obrazy i opoka zgorszenia; (wg Wulgaty, Izajasz, 8, 14; List do Rzymian, 9, 33; I List św. Piotra, 2, 8).
 

Etym. - łac. lapidarius 'dotyczący kamieni' od lapis dpn. lapidis 'kamień'; śrdw.łac. lazulum dpn. lazuli 'lazuryt' z arab. lāzaward, zob. laserować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku