Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  staż praktyka stażysty, próbny okres pracy przed objęciem samodzielnego stanowiska; (staż pracy) okres zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy, w zawodzie a. działalności w jakiejś in. dziedzinie.
 

Etym. - fr. stage 'jw.' ze śrdw.łac. stagium, kalki st.fr. estage w pierw. znaczeniu 'pobyt' z łac. stare, zob. stator.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku