Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Pen-Club, Penclub [wym. ...klub] międzynarodowa organizacja pisarzy, zał. w r. 1922 w Londynie w celu szerzenia idei zbliżenia kulturalnego narodów, obrony pokoju, wolności słowa, tolerancji i równości.
 

Etym. - ang. 'jw.'; pen 'pióro' i inicjały słów poets, essayists, novelists 'poeci, eseiści, powieściopisarze'; zob. klub.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player