Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  klasa zbiór przedmiotów (a. zjawisk) mających wspólne cechy, przedmiotów jednakowej jakości, gatunku; seria, rząd; mat. mnogość, zbiór; biol. jednostka systematyczna, niższa od gromady, a wyższa od rzędu; jeden z oddziałów szkoły; (k. rzeźby, fortepianu itp.) przedmiot nauczania, dział w szkole art.; szkolna sala lekcyjna; (k. społeczna) w społeczeństwie klasowym: grupa ludzi mających ten sam stosunek do środków produkcji i odgrywających tę samą rolę w społ. organizacji pracy, np. kapitaliści, proletariusze.
  klaser w filatelistyce - album do znaczków pocztowych.
  klasowy odnoszący się do klasy; reprezentujący interesy określonej klasy społ.
 

Etym. - fr. classeur 'mały mebel: teczka; segregator' od classe 'klasa' z łac. classis 'oddział; ludzie powołani do służby wojsk.; flota'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku