Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  proza lit. mowa niewiązana (w przeciwieństwie do poezji); utwory lit. pisane mową niewiązaną (np. powieści, nowele, współczesne sztuki teatr.); przen. powszedniość, szara rzeczywistość.
  prozaiczny pisany prozą; przen. szary, przyziemny, pospolity, powszedni.
  prozaik autor piszący prozą.
  prozaizm lit. wyrażenie odróżniające się rażąco prozaicznym charakterem od poetyckiego kontekstu.
 

Etym. - późn.łac. prosaicus 'prozaiczny' od łac. prosa 'proza' r.ż. od prosus 'prosty, bezpośredni; pisany prozą' z proversus p.p. od provertere 'obracać wprzód'; pro 'przed', por. pro-; vertere, zob. wersja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku