Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

purée [wym. püre] papka z jarzyn a. owoców przetartych przez sito.
 

Etym. - fr. 'kartofle (jarzyny) przetarte' z późn.łac. purare 'czyścić' od łac. purus, zob. purysta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku