Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  remonstracja przest. perswazja, argumentowanie, zbijanie wywodów; domaganie się zmiany decyzji u zwierzchnika a. wyższej instancji, która ją powzięła.
 

Etym. - śrdw.łac. remonstratio 'wykazywanie' od remonstrare 'wykazywać; przedstawiać'; zob. re-; łac. monstrare, zob. monstrancja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku